Cleopatra: Litter "C" (2 pups)

cadona
cadona
cadona
cadona
Cocos & Cadona
Cocos & Cadona
Cocos & Cadona
Cocos & Cadona

Sire and dam
Taifunas & Cleopatra

aaaaaaa2.jpeg
aaaaaaa6.jpeg

garsija: Litter "a" (4 pups)

Adel Lily Marie
Adel Lily Marie
Amoras Prince Charles
Amoras Prince Charles
Armani
Armani
Amber Princess Isabella
Amber Princess Isabella

Sire and dam
Eskobar & garsija

aaaaaaa3.jpeg
aaaaaaa4.jpeg

Vesta: Litter "A" (2 Pups)

Anya
press to zoom
Anya
press to zoom
Anya
press to zoom
Anya
press to zoom
Alina
press to zoom
Alina
press to zoom
Alina
press to zoom
Alina
press to zoom
1/1

Sire and Dam
Taifunas & Vesta

aaaaaaa2.jpeg
aaaaaaa1.jpeg

Cleopatra: Litter "B" (2 Pups)

Sire and Dam
Eskobaro & Cleopatra

aaaaaaa3.jpeg
aaaaaaa6.jpeg

Cleopatra: Litter "A" (1 Pup)

Andromeda
press to zoom
Andromeda
press to zoom
Andromeda
press to zoom
Andromeda
press to zoom
Andromeda
press to zoom
1/1

Sire and Dam
Eskobaro & Cleopatra

aaaaaaa3.jpeg
aaaaaaa6.jpeg